วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน พี่น้อง อสม. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่ เทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน พี่น้อง อสม. ในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ และ เครือข่าย อสม. ร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งคณะผู้บริหารจังหวัด หลังจากพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพี่น้อง อสม. ได้เดินทางตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของอำเภอเสนา พร้อมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดเส้นทาง
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. นายอำเภอ ซึ่งได้นำสิ่งของจำเป็นเข้าให้การช่วยเหลือและบริหารจัดการป้องกันสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่ สำหรับประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ จะมีผลกระทบอย่างมาก สิ่งที่สำคัญตอนนี้ คือขวัญกำลังใจที่จะต้องมาให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ไว้ให้ในระดับเต็มที่ สำหรับจังหวัดที่มีปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องนำมาใช้ในสภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ทางรัฐบาล เร่งในการนำความช่วยเหลือที่จำเป็นมาช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้รัฐมนตรีหมุนเวียนกันมาลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ หากเกินอำนาจให้เร่งเสนอขอการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี สำหรับการช่วยเหลือเยียวยา ท่านนายกรัฐมนตรี ได้หารือคณะรัฐมนตรี เตรียมการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกร ชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนา ผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ