วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สวทท.ร่วมสนับสนุนการอบรมโครงการ “สองมือช่วยชีวิต “ ครั้งที่ ๔

วันนี้(๑๖ ต.ค.๖๕) เวลา ๐๘.๑๕ น. นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) พร้อมด้วย นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียนสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมในโครงการ "สองมือช่วยชีวิต" ครั้งที่ ๔ จัดโดย ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพจิตอาสาภาคประชาชน ซึ่งสมาคมฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการครั้งนี้โดยมี พล.อ.อ.นพ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔  หัวหน้าคณะแพทย์ประจำพระองค์๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ เป็นวิทยากรและควบคุมการฝึกอบรม และนายธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ และอนุกรรมการสมาคมนักวิทยุฯ กล่าวเปิดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR&AED)​ภาคประชาชน และวัตถุประสงค์การจัดอบรม ในกลุ่มนักกีฬากลางแจ้ง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม  ณ อาคาร ๓๑ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายธีรวัฒน์ฯ ประธานชมรมจักรยานอาสากู้ชีพกล่าวว่า เนื่องด้วยชมรมจักรยานอาสากู้ชีพได้มีการก่อตั้งชมรมฯก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๘ และการจัดการอบรมการช่วยชีวิตในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๐ คน ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบบรมฯการช่วยชีวิตแล้วกว่า ๕๐๐ คน โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมฯไปใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุหรือพบเหตุผู้หมดสติจะสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เป็นการเพิ่มประชากรในการช่วยชีวิตเป็น

ทั้งนี้ทางชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ จิตอาสาภาคประชาชน ยังได้เปิดรับจิตอาสาภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะเป็นนักปั่นจักรยาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา ในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมอีกด้วย

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ