วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2565 ณ วัดเกษมประทีป อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
>> วันนี้ (16 ตุลาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ วัดเกษมประทีป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา โดยมี พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร , ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกฐินผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ มียอดรวมทั้งสิ้น 548,230 บาท ซึ่งวัดเกษมประทีป จะนำไปทำนุบำรุงและบูรณะอาราม ตลอดจนศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สืบไป

>> ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย วัดเกษมประทีป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส , วัดมาลีนิเวศน์ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี, วัดโตนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และ วัดเฉลิมนิคม ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทานมีผลอานิสงค์มากให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงามสืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ