วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เชียงราย Kick off ปล่อยขบวนคาราวานพาณิชย์ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน
----------------
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดโครงการพาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาคส่วนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และได้มอบนโยบายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา  Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) ขึ้น เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาถูกแก่ประชาชน ผ่านรถ Mobile และจุดจำหน่าย จำนวน 600 จุด ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ตลอดจนเพื่อเป็นการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้โดยตรง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกิดภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูง  อีกทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก จึงส่งผลให้ราคาพลังงานและอาหารปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสินค้าที่นำมาลดราคาในครั้งนี้ เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำตาล เครื่องปรุงรสต่าง ๆ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565  ภายใต้ชื่อ "พาณิชย์....ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)" ซึ่งมีจุดจำหน่ายทั่วทั้ง 18 อำเภอ อำเภอละ 8 จุด รวม 480 จุด โดยเริ่ม Kick Off โครงการตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 60 วัน 
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้ที่ Facebook : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย หรือเว็บไซต์ https://chiangrai.moc.go.th/?pv=57   หรือโทรศัพท์ 053-150-200 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ