วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ขอค้านการแก้ ม.112"
และขอเรียนถามอาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล ด้วยความเคารพ ดังนี้.
  1) อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล
มีแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างไร?   
 2)หลังเอเปคต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น เอาเงินมาใช้จ่ายในประเทศไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนคนไทย อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล จะมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไร?
  3)ปัญหาน้ำท่วม อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล มีวิธีการแก้ไขอย่างไร?
4)ปัญาหาเรื่องที่ทำดินทำกินอาจารย์ ปิยะบุตร แสงกนกกุล มีวิธีการแก้ไขอย่างไร?
  5)การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯหรือ เฟด อนุมัติปรับดอกเบี้ย และปี 2023 จะปรับเพิ่มขึ้นอีกกรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยท่านอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล มีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร?
..รอคำตอบจาก อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล..กรุณาตอบด้วยครับ ถ้าไม่ตอบถือว่าอาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล ไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้..ศึกษาเฉพาะการแก้ ม.112 
(ประเทศไทยมีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้อีกเยอะ เช่น
 การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ น้ำมันแพง เป็นต้น.)
     .......................
สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)และสมาชิก(อ.ต.ร.)ขอคัดค้านการแก้ ม. 112 และไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดของรองศาสตราจารย์
ปิยบุตร แสงกนกกุล
ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร(ข้อมูลประวัติอาจารย์ ปิยะบุตร แสงกนกกุล จากวิกิพีเดีย)
  "(อ.ต.ร.) ขอคัดค้านการแก้
ม.112"
 เนื่องจาก ม.112 เป็น ประมวลกฎหมายอาญาเป็น
กฎหมายที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับ 
*มาตรา 326 ให้การ คุ้มครองประชาชนทั่วไป จึงไม่มีเหตุผลที่จะแก้ *ม.112 เพราะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองประมุขแห่งรัฐ ซึ่งทุกประเทศก็จะมีกฎหมายลักษณะดังกล่าวจึงไม่เห็นด้วยที่อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล เสนอแก้ ม. 112
   .................
>ผมนายวิชิต ดิษฐประสพ
ผมเกิดในประเทศไทย เรียนหนังสือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  รักเมืองไทย
 เมืองไทยน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน
 >ความคิดเห็นส่วนตัวผม ผมคิดว่าหากท่านอาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล เปลี่ยนความคิดมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทย ผมมีความเชื่อว่าความรู้ความสามารถของอาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่
 น่าเที่ยว น่าลงทุน..ไม่ต้องอพยพ ไปอยู่ต่างประเทศ..
....................
>คำถาม.ถามอาจารย์ ปิยะบุตรแสงกนกุล ด้วยความเคารพ
   การแก้กฎหมายในสภามีหลายช่องทางตามมาตรา 133(1)(2)(3)และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ *มาตรา 77 และในมาตรา133(3) ประชาชนร่วมลงชื่อ 10,000 คน(หนึ่งหมื่นคน) เสนอกฎหมายได้
   อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล มีเครือข่ายเป็นจำนวนมากสามารถลงชื่อขอแก้ไขกฎหมายได้ เหตุใดอาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล จึงไม่เลือกดำเนินการตาม*มาตรา 133(3)ประชาชนเข้าชื่อ 10,000 คน เสนอกฎหมายได้.
   การที่อาจารย์ปิยะยุตร แสงกนกกุล ออกมาตำหนิประธานสภาหรือพรรคการเมืองด้วยกันเอง ผมว่าไม่แฟร์ครับ...
#องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
#ข้อคัดค้านการแก้ ม.112
หากมีการเสนอแก้
 ม.112 ในขั้นตอนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร (อ.ต.ร.)จะรวบรวมรายชื่อสมาชิก(อ.ต.ร.)และประชาชนให้ได้ 100,000(หนึ่งแสน) เพื่อคัดค้านการแก้
ม. 112โดยจะใช้สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา  และ หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา50
      *************
วันที่ 28 ธันวาคม 2565
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ