วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้(2 พ.ย.65) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นางพยงค์ พุกยงค์ บ้านเลขที่ 229 หมู่ 5 บ้านเขากระจิว ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง เกิดเหตุเวลา 22.30 น ของวันที่ 25 กันยายน 2565  สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร / นายบุญเลิศ ตาตะสิงห์ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 บ้านดอนแจง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน เกิดเหตุเวลา 20.00 น ของวันที่ 19 กันยายน 2565  สาเหตุคาดว่าเกิดจากความประมาท
จากนั้น นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ นายประทุม นาคสัมพันธ์ ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 19.30 น. โดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุคาดว่าเกิดจากการจุดยากันยุงทิ้งไว้ แล้วออกไปทำธุระนอกบ้าน / นางสาวสมใจ ขาวเวียง บ้านเลขที่ 26 หมู่ 10 บ้านทุ่งลานโพธิ์ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน เกิดเหตุเวลา 04.00 น ของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สาเหตุคาดว่าเกิดจากความประมาท
ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ประสบอัคคีภัย ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ