วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดพิธีมอบถุงยังชีพ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
วันนี้ (2 พ.ย.65) ที่ เสริมสินฟาร์ม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5,000 ถุง แก่นายอำเภอหรือผู้แทน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 500 ถุง อำเภอสองพี่น้อง จำนวน 1,200 ถุง อำเภอ สามชุก 1,264 ถุง และอำเภอบางปลาม้า จำนวน 2,036 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีมีครัวเรือนที่ได้ผลกระทบห้าหมื่นกว่าครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน และพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี โดยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ได้จัดถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเบื้องต้น จำนวน 5,000 ถุง รวมถึงมีหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาด มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนได้ออกมาให้ความช่วยเหลือ จึงขอขอบคุณหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง
ด้านนายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 10 อำเภอ 92 ตำบล 692 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 51,789 ครัวเรือน 152,316 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ สุขากระดาษ สุขาลอยน้ำ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ