วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

    เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าEV อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจเกิด ผลกระทบที่สำคัญในด้านต่างๆ
 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พย.2565 ดร.สมชาย สาโรวาท ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดการประชุมปรึกษารือร่วมกับผู้แทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม บริการ พลังงาน แรงงาน และกฏหมาย
   ทั้งนี้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษา ซึ่งได้มีการหาข้อมูล วิเคราะห์เชิงคุณภาพไว้แล้ว  เพื่อเสนอเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมการ ป้องกัน แก้ไขและหามาตรการต่างรองรับ โดยเจาะลึกเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่าน(Pass Through)นี้ให้เป็นไปโดยราบรื่นต่อไป
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ