วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญและเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันนี้ (8 พ.ย. 65) เวลา 07.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดหลักเมตร  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญและเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา"  (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา)  เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  มีพระครูอุดมสาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดหลักเมตร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ด้วยในปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูงานหัตถศิลป์อันงดงาม หลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในครอบครัวนำความผาสุกร่มเย็น ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดพิมพ์คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" (อุ-กิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 84,000 คัมภีร์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นำไปมอบให้วัดทุกวัดในจังหวัด เพื่อนำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หรือทุกวันธรรมสวนะ ตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2565
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ