วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (22 พ.ย.65) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นายสมชาย ศรีสุข ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 บ้านหัวทำนบ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นบ้านไม้หลังคาสังกะสี ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
  จากนั้นเวลา 16.20 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่นายประทุม ช่างทอง ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 6 พ.ย.65 เวลาประมาณ 03.35 น. บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ทั้งนี้ ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ