วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

"หนุนลุงตู่"เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย (2 ปี)


ดร. เสกสกล อัตถาวงศ์ 
     "แรมโบ้ อีสาน"
   หัวหน้าพรรคเทิดไท
 "หนุนลุงตู่"เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย (2 ปี)หลังเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้เพื่อสานต่อโครงการต่างๆเช่น เอเปค และ
โครงการอื่นๆที่ดำเนินการมาแล้วยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อสานต่อ สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนคนไทย.
     "พรรคเทิดไท"
ส่ง ส.ส.เขต ครบ 400 เขต
บัญชีรายชื่อครบ 100 คน
>เตรียมพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง เพื่อให้มี ส.ส.ในสภาสนับสนุน
"ลุงตู่"เป็นนายกรัฐมนตรี.
>การเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 *มาตรา 272  (คะแนนเสียง ส.ส.และ สว.มากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา 
ต้องได้คะแนนเสียง 376 เสียงขึ้นไป )โดยเลือกนายกรัฐมนตรีตาม*มาตรา 88 รัฐธรรมนูญปี 2560 กล่าวคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเสนอชื่อก่อนวันปิดสมัครรับเลือกตั้งพรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อ ยื่นต่อ กกต. และพรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภานั้น พรรคการเมืองนั้นจะต้องมี ส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร.
     "พรรคเทิดไท"
    โดยการนำของ
ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์
    "แรมโบ้ อีสาน"
  หัวหน้าพรรคเทิดไท 
ขอสนับสนุน"ลุงตู่"เป็นนายกรัฐมนตรีและขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนคนไทย.
 เลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้ 
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
>ใบหนึ่งเลือก ส.ส.เขต"พรรคเทิดไท"
 >ใบหนึ่งเลือกบัญชีรายชื่อ"พรรคเทิดไท"  เพื่อให้ "พรรคเทิดไท"มี ส.ส.ในสภา ยกมือสนับสนุน"ลุงตู่" เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย.
> โปรดเลือก ส.ส.เขต "พรรคเทิดไท" 
>เลือกบัญชีรายชื่อ"พรรคเทิดไท"
...กราบขอบพระคุณครับ...
ดร.เสกสกล  อัตถาวงศ์
     "แรมโบ้ อีสาน"
  หัวหน้าพรรคเทิดไท
    ....................
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 *มาตรา 51 (4 )
หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์
ลำดับที่ 1
(ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ 1 คนคะแนนประมาณ 370,000-380,000 คะแนน โดยประมาณขึ้นอยู่กับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งประเทศ บัตรดีที่เป็นคะแนน หารด้วย 100 )
... ขอสนับสนุน...
 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์
 "แรมโบ้ อีสาน"เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ"พรรคเทิดไท" ด้วยการเลือกบัญชีรายชื่อ"พรรคเทิดไท"
เลือก ส.ส.เขต "พรรคเทิดไท"
เพื่อให้"พรรคเทิดไท"มีจำนวน ส.ส.ในสภาเพียงพอในการสนับสนุน "ลุงตู่"เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย( 2 ปี ) หลังเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้.
...ขอบพระคุณครับ...
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
"พรรคเทิดไท"
มือถือ ID Line 064-516-6794
       ..................
   ....................... 
หัวหน้าพรรคเทิดไท
ดร. เสกสกล อัดถาวงศ์
"แรมโบ้ อีสาน"
"พรรคเทิดไท" จะส่ง ส.ส.เขตครบ 400 เขต บัญชีรายชื่อครบ 100 คน
>ที่ทำการสำนักงานใหญ่พรรคเทิดไท
เลขที่ 11/25 หมู่ 8 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
"พรรคเทิดไท" สนับสนุน
"ลุงตู่"เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย(2 ปี) หลังเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อสานต่อโครงการต่างๆเช่น เอเปค และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการมาแล้วยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทย.
...รวบรวมและจัดทำสกุ๊ปข่าว"พรรคเทิดไทย" โดย
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์"พรรคเทิดไท"
มือถือ ID Line 064-516-6794

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ