วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “งานพระยาพิชัยดาบหักและกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566” ครั้งที่ 56
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักกล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านเพชรพิชัย สูนวิไล ท่านรองเจ้าแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสืบสานสัมพันธ์แบบบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีระหว่างไทย – ลาว โดยเฉพาะแขวงไชยะบุรีและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทุกท่านจะได้ร่วมกันเคารพสักการะและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระยาพิชัยดาบหักแล้ว ยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งจากไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ให้คนไทย รวมถึงการแสดงผลงานของอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณกุศลการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะต้องมีงบประมาณสำหรับดำเนินงานโดยต่อเนื่องตลอดปี

ทั้งนี้ การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2566 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 56 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระยาพิชัยดาบหักที่มีความกล้าหาญ เสียสละ รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติ ให้มั่นคงจนถึงปัจจุบัน และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก   เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจากทุกอำเภอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และให้กลุ่มอาชีพต่างๆของจังหวัด ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หรือของดีจากทุกอำเภอ การเผยแพร่ผลงานต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเป็นการหารายได้นำไปช่วยการกุศล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้แสดงผลงานและการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

โดย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 มกราคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหักขบวนศิลปวัฒนธรรมของทุกอำเภอ ที่ท่านได้รับชมไปแล้ว การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP การร้องเพลงผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทุกอำเภอ การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหักการเดินแบบผ้าไทยมหากุศล และกิจกรรมของร้านกาชาด โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอุตรดิตถ์ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ