วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับศักราชใหม่ 2566
ค่ำวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ  โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธี 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนมงคล บัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง และทำพิธีสวดนพเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่ ต่อจากนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จนถึงเวลา 00.00 น. นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลั่นระฆังโบราณ หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2566
สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งประเทศชาติ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และในพื้นที่ต่าง ๆ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ