วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทธโลก
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์
วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
เสวนาหัวข้อ  
"พระสงฆ์ไทยในแดนอาทิตย์อุทัย  พุทธวิธีการเผยแผ่ธรรมะในต่างแดน"
วิทยากร
(๑) พระมหาสมพร  กิตติโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดไทย อิบารากิ  คามิซาวะ โฮโกตะ  จังหวัดอิบารากิ  ประเทศญี่ปุ่น
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  บุญหล้า
ประธานที่ปรึกษา องค์การศาสนาพุทธโลก
(๓) คุณปภารัฐ สิริรัฐ  ชูกลิ่น
อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
(๔) ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
ผู้ดำเนินรายการ
กิจกรรมพิเศษ 
(๑) ธรรมวิเคาระห์  โดยหลวงพ่อศุภกิจ  ปภสฺสโร  (เกตุกวี)
(๒) ไหว้พระสวดมนต์  เจริญจิตภาวนา
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ