วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กอ.รมน. กระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (24 ก.พ. 66) พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติกับกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ASEAN Counter Terrorism and Transnational Crime Coordination Conference - ACTC 2023) จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการ บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง อาทิ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.), กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยมีกำหนดการสำคัญประกอบด้วย 1) การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายสากล และการพัฒนากลไกในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 2) การเสวนาเรื่องการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการประสานงานด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน  
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งชาวไทยและมิตรประเทศอาเซียน ที่มาร่วมกันให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงและเป็นภัยคุกคามที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนคิดเห็นในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้เราสามารถร่วมกันรับมือ ยับยั้ง และป้องกันภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนี้ได้ดียิ่งขึ้น ต่อยอดไปสู่เครือข่ายความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและอาเซียน ทำให้ไทยและอาเซียนสามารถร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมส่งเสริมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน 
**************24 กุมภาพันธ์ 2566
Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ