วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - ททท.เปิดงานจัดกิจกรรม เทศกาลเที่ยวส่งท้ายลมหนาว แบบหนาวกาย ไม่หนาวใจ "ข้าวใหม่ ปลามัน"ครั้งยิ่งใหญ่หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวแพท่าปลา บ้านท่าเรือช่วงปลายลมหนาว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.10 น.
ณ แพท่าปลาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศกาลเทียวส่งท้ายลมหนาว แบบหนาวกายไม่หนาวใจ เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน "ข้าวใหม่ปลามัน" โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2, นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, น่ายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา, นายสมพร นะถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา นางสาวรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ และจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีนักท่องเทียวเข้ามาท่องเทียวท้งในพื้นทีและต่างพื้นที และจะมีเงินหมุนสะพัดกว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวเมืองรอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กระตุ้นการเดินทางพักค้างแรมของนักท่องเทียว ถือเป็นการดึงดูดนักท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียวชมสถานทีท่องเทียวทีสวยงาม ทั้งสถานที่ท่องเทียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว, บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก,
อุทยานแห่งชาติล้ำน้าน่าน, อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่, เขือนสิริกิติ์,
วัดกลาง และวัดดงสระแก้ว และทีสำคัญสำหรับสถานทีของการจัดงานในครั้งนี้กับ แพท่าปลาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา นั่นยังมีสถานที่ท่องเทียวรอต้อนรับนักท่องเทียวเข้ามาเทียวตลอดทั้งปีกับสถานทีและจุดเช็คอินทีเป็นจุดเด่น ได้แก่
อ่างเก็บน้ำาห้วยน้ารี,
อันเนืองมาจากพระราชดำริ่, เขือนดินช่องเขาขาด (ส้นเขือนสิริกิติ์),
จุดเช็คอินบ้านท่าเรือ,
ภูพญาพ่อ และหาดทรายงามตำบลน้าหมัน
"ข้าวใหม่ปลามัน" นั่นจัดขึ้นในระหว่างวันที 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ แพท่าปลาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ