วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 มี.ค.66 เวลา 11.00 น.
พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง รอง หน.กลุ่มงานมวลชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี น.ส.นิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมสาธิตการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 ชุด คือ 
1.สาธิตการทำขนมก้นกระทะ (ขนมชาติพันธุ์ลาวเวียง) 
2.สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้สดและการตัดกระดาษโบราณ

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ