วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้(18มี.ค) ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้ง แรกในประเทศไทย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้อ่านสารของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 อีกด้วย
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ประชาชนได้กินดี อยู่ดี เข้าถึงบริการสาธารณะท่องถิ่นถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ มีอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจหลากหลายประการ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และความผาสุกของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น และขอแสดงความยินดีครอบรอบการสถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ครบรอบ 118 ปีในการบริการช่วยเหลือประชาชนตลอดไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป
//////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
18 มีนาคม 2566
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"เดอะป้อม สุวรรณ บัวโรย" เปิดบริษัท ไดมอนด์ ฟิล์ม ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์จากชีวิตจริง "215 DAYS นรกข้ามแดน" ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ