วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )
" เยาวชนไทยมุสลิม จังหวัดชายชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "

  " เยาวชนชาวไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษามาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่สำคัญทางศาสนา และ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ " 

    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันนี้ได้เดินทางมากราบไหว้พระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต ) ได้พบกับน้องๆนักเรียนชาวไทยมุสลิม เดินทางมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังเดินมา จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นำโดยคุณอินดี บาลาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรัยนพร้อมคุณครู 18 ท่าน และนักเรียนชาวไทยมุสลิมจำนวน  27 คน และน้องๆทุกคนมีความสุขมากที่ไดัมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนอกห้องเรียนและท่านผู้ใหญ่กองงานสำนักพระราชวังได้อธิบายความเป็นมาของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอย่างละเอียด   หลังจากนั้น ศิริพร จงศิริ(เอ๋ )ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเป็นจิตอาสาขอดูแลน้องๆทุกคนเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)และพาน้องๆไปชมอุโมงค์หน้าพระลาน อยู่ฝั่งประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง สามารถเชื่อมต่อไปยังศาลหลักเมือง หน้ากรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุและสนามหลวง ก่อนเดินทางกลับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

" เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ