วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#วันที่ 11 เม.ย.66 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่านายเสกสรร กลิ่นพูน 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การมอบภารกิจให้อนุกรรมการ ผู้ช่วยอนุกรรมการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ
 
       ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
       สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ