วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“ราชทัณฑ์” จัดพิธีสรงน้ำพระ-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรม เนื่องในวันกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี’66
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (12 เม.ย.66) ณ ห้องสัมมนา อาคารกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 จ.นนทบุรี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมราชทัณฑ์ และเปิดกิจกรรม “วันกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวให้พรแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยมี นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร, นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ, นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา, นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารเรือนจำ ทัณฑสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีฯ โดยมี ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงการจัดงานฯ นอกจากนี้มีสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมและรดน้ำขอพรในครั้งนี้อีกด้วย

ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม กล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีทีมีเอกลักษณ์งดงาม อ่อนโยน เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักและสามัคคี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ด้วยคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู งานในนี้จึงได้จัดงานเพื่อสะท้อนถึงความกตัญญูที่ชาวราชทัณฑ์ได้เสมอมา ดังนั้นกรมราชทัณฑ์ ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องมาทุกปี และปีนี้ก็เช่นกัน ได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการขอขมาลาโทษ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เนื่องในวันกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีสงกรานต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไทย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมละเล่น ซุ้มอาหาร และมีรางวัลการแต่งกาย เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วม อันเป็นการส่งเสริม และรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เคียงคู่กับสังคมไทยอีกด้วย

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า วันสงกรานต์ ถือเป็นวันปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ที่ยึดถือปฎิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เป็นประเพณีที่มีคติข้อคิดต่างๆ สอดแทรกอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน มีความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดงานเนื่องในวันกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 และถือเป็นวาระพิเศษที่ทุกคนได้มาพบปะกัน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของไทย

“ซึ่งในปีนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดพิธีส่งน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมราชทัณฑ์ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเปิดรับสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายอายุตม์ ได้กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันมีองค์พญายมราช องค์เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระบรมสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกรมราชทัณฑ์พร้อมครอบครัว และสื่อมวลชน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ปลอดภัยจากโรคภัย และภยันตรายทั้งปวงด้วยเถิด สาธุ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา   สภ.เกาะช้าง      พ.ต.ต.กฤตกรณ์ กันจินะ สว.สส.สภ.เกาะช้าง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ