วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ ศูนย์ Fix it Center พร้อมดูแลผู้เดินทางอย่างอบอุ่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
 วันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชน (Fix it Center) จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีนักศึกษาอาชีวะและเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการดูแลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พรอ้มด้วย นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ให้การต้อนรับ ซึ่ง นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทีมงาน ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ที่ บริเวณปั๊ม ปตท. ไทยปิโตรเลี่ยม เอ็นจีวี จำกัด ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โดยศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชน (Fix it Center) เป็นการช่วยและป้องกันผู้ใช้รถใช้ถนน จากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาจากการเรียนในสถานที่จริง และเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจเช็คลมยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอกอากาศ ให้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยมีนักศึกษา จิตอาสา มาคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ณ บริเวณปั๊ม ปตท. ไทยปิโตรเลี่ยม เอ็นจีวี จำกัด ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11 ถึง17 เมษายน 2566

 ทั้งนี้ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด กับอาชีวศึกษา ที่ได้ออกมาดูแลผู้สัญจร พร้อมมีจิตอาสาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งอาชีวศึกษาจะนำนักศึกษา มาให้บริการประชาชนในห้วงเวลาสำคัญที่ประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือในจังหวัด โดยช่างอาสาจะช่วยดูแลตรวจรถก่อนการเดินทาง รวมถึงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หรือรถมีปัญหาสามารถที่จะซ่อมแซมทันที ภายใต้การแนะนำครู ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านช่างยนต์ อีกทั้งการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลประชาชนในระหว่างการเดินทางอย่างอบอุ่น
////
คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ