วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา” ณ เจดีย์สถานต่างๆ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วิหารพระมงคลบพิตร, วัดสุวรรณดาราม ราชวรวิหาร, วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๖ เริ่มพิธีเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, จุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระราชทาน, สรงน้ำพระพุทธรูปจำลอง 
   
โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี และในโอกาสนี้ นายเทวพงษ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมในพิธี

โดยพิธีเชิญเครื่องราชสักการะ ที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์สถานต่างๆ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ 
พิธีจัดขึ้น ณ วิหารพระมงคลบพิตร, ณ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร, และวัดพนัญเชิง วรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายพวงมาลัย จุดเครื่องทองน้อย และสรงน้ำเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งราชวงศ์จักรี เสร็จพิธีฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ