วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมสื่อธรรมภิบาลฯ "จี้"รักษาการ อธิการ ม.พิษณุโลก ทบทวนภารกิจ 
วันที่ 5 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
 นายศุภชัย หงษ์รัตนาภรณ์ ตัวแทนสมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เพื่อติดตามทวงถามกรณี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้ดำเนินการทบทวนการแต่งตั้งคณาจารย์ และตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.)กำหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิจารณาถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ แต่สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกกลับไม่ถอดถอนตามมติ กกอ.นั้น
กระทรวง อว.จึงต้องมีคำสั่งควบคุมและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อรักษากติกาและความถูกต้องทางการศึกษาไว้ เพื่อไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเสียหาย ต่อมามหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้มีมติถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 13 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลืออีก 31 ตำแหน่งยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำหนด
ก่อนหน้านี้ สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ได้เคยทำหนังสือถึงนายทรงเดช เสมอคำ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อขอให้ติดตามทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ของกระทรวง อว.ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วหรือไม่ และขอทราบผลคำสั่งการควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยพิษณุโลกของกระทรวง(อว.) จึงขอรับทราบการแจ้งผลการดำเนินการเป็นเอกสารทางราชการภายใน 30 วัน เพื่อความเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นกระทำ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ทางคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ส่งทีมงานเข้ามา ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ กระทรวง อว.ที่เข้ามาควบคุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลกแล้ว
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ