วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พึงเเสดงตัวตนของความเป็นชาวพุทธให้ชัดเจน ในทุกสถานที่ 
@: สังคมชาวพุทธ คือสังคมของคนผู้องอาจ แกล้วกล้าในการประกาศการทำความดี  
@:การเเสดงตนในการทำสิ่งที่ดีงาม ไม่ใช่การ "อวดดี"
@:คำว่า อวดดี ภาษาปาก หมายเอาโอ้อวด อวดในสิ่งที่ไม่ดี เหลิงใจ ย่ามใจ
@: เเต่การประกาศการทำดีนั้น มีนัยยะที่กว้างกว่า เเละที่สำคัญ การประกาศความดีนั้น อาจเป็น "สะสังขาริก"  คือ เป็นเเรงกระตุ้นให้คนอื่นที่เห็นได้ทำสิ่งที่ดีงามตามอย่างได้
:-ด้วยความปรารถนาดี
ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ