วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

๒๕ พค.๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น.
▪️อาคารรัฐสภา 
◾ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◾โดย : 
▪️พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์
ประธานชมรมฯสตช.
▪️พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯสตช.จำนวน 25 ท่าน
◾ได้รับเชิญ : เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา 
▪️เรื่อง บทบาทผู้ไกล่เกลี่ย การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย การขับเคลื่อนผู้ไกล่เกลี่ย และแนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ร.บ 2562
◾โดยมีท่านประธาน  : 
▪️พล.ต.อ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ประธานกรรมาธิการวุฒิสภา
▪️ณ.ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 318 ชั้น.3 อาคารรัฐสภา

❤️ ขอขอบคุณ : 
1.คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย.
▪️พล.ต.อ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร
2.สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย นำโดย :
▪️ท่านโฆสิต สุวินิจจิต
3.สมาพันธุ์ผู้ไกล่เกลี่ย นำโดย :
▪️ท่านสมพร ชึ้งไพศาลกุล
4.ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย :
▪️พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์
▪️พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ