วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/บริษัทที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 330 (สะพานธนะรัชต์ )ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการครั้งที่ 3.
ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ.เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายสมเกียรติ ทรัพย์สัตย์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมกาโดยมีนายสุกิจ ยินดีสุข ผู้แทนกรมทางหลวงกล่าวรายงานการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณาการสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง(สะพานธนะรัชต์)   มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วยบริษัท นูแมพ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและบริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จำกัดให้ดำเนินการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการวัตถุประสงค์ของการประชุม(สัมมนาครั้งที่ 3) ก็เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอแนะข้อมูลต่างๆนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับโครงดังกล่าวให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี./รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ