วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

วันที่ 30 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผอ.ป.ป.ช.นราธิวาส
 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
1. สถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส
2. ความคืบหน้าการดำเนินการผลักดันการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสให้แล้วเสร็จ และ
3. การขุด ตัก ถม ดินในที่ดินเอกชน และการลักลอบดูด ตัก ทรายในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้ รับอนุญาต
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เดินทางเข้าหารือข้อราชการในประเด็นการขุด ตัก ถม ดินในที่ดินเอกชน และการลักลอบดูด ตัก ทรายในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้ รับอนุญาต กับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ