วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างของจิตอาสาที่ดีในการขับเคลื่อนงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
วันนี้ (29 พ.ค.66) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างของจิตอาสาที่ดีในการขับเคลื่อนงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งกระทรวงมหาไทยให้จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบล ผู้ที่ทำกิจกรรมตามโครงกรจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องชิดชูสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างของจิตอาสาที่ดีในการขับเคลื่อนงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง และอำเภอสองพี่น้อง คัดเลือกหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
1. นายขุนแผน ดวงมาลา หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
2. นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
3. นางขวัญเรือน คำพา หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
4 .นายสมพร สาลีอ่อน หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
5. นายหอมหวล แก้วจันทร์ หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลองค์พระ อำเภอด่านข้าง
6. นางสาวกาญจนา ทรดี หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
7. นายจำเริญ ลิ้มประจันท์ หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
8. นายสมโภช ปานดอน หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
9. นายวีระ เหมบุตร หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
(นายอำเภอรับแทน)
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ