วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน
   นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 ประธาน  พร้อมหัวหน้าหน่วยราชการในเขต  เข้าร่วม ประชุม นาย ณัฐวัฒน์ บุญมายะพันธ์ุ ประธานเครือข่าย กทบ. อำเภอบึงสามพัน และกรรมการได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้แก่ อำเภอ บึงสามพัน เพื่อซื้อชุดยุวกาชาด แจกเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในเขต อ.บึงสามพัน พร้อม กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยแพทย์,สารวัตร เข้าร่วมประชุมกันครบ ณ.หอประชุม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์        วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 
  สนับสนุนโดย นาย บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวาน ชนิกา อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์   จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล (#)แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ