วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

3 ปีไม่เคยใช้ !! ป.ป.ช.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดจ่ายน้ำแร่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานงานประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ CDC กรณีจุดจ่ายน้ำแร่ในจังหวัดสุพรรณบุรีก่อสร้างเสร็จแล้ว 3 ปีไม่เคยใช้
จากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ได้ข้อเท็จจริงว่า  โครงการดังกล่าวเป็นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 แต่ดำเนินการก่อสร้างในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565  ก่อนดำเนินการได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้าง ในบริเวณรั้วของที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแหลม แล้วเห็นว่าพื้นที่เหมาะสม จึงแจ้งให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมทำเรื่องขอสนับสนุนเข้าไป โดยลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำแร่แบบโซล่าเซลล์  แต่ในระหว่างการก่อสร้างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปลี่ยนแบบการก่อสร้างเป็นแบบไฟฟ้าโดยไม่ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมทราบ  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565  แต่เทศบาลตำบลบ้านแหลมไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เนื่องจากไม่มีระบบไฟฟ้า  จึงได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านในอำเภอบางปลาม้าและผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าควรบริหารจัดการอย่างไร จะให้ประชาชนใช้ฟรีหรือต้องออกเป็นเทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าใช้น้ำ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือตอบข้อหารือกลับมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 แจ้งว่าให้ออกเป็นเทศบัญญัติและมีการจัดเก็บค่าใช้น้ำ  ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ เมื่อร่างเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเสนอขอความเห็นชอบสภาเทศบาลและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อนจึงนำมาประกาศใช้ได้  ในระหว่างนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้กับจุดจ่ายน้ำแร่ดังกล่าวด้วยแล้ว  
ซึ่งปัจจุบันจุดจ่ายน้ำแร่ดังกล่าวไม่ได้มีความชำรุดใดๆ แต่สาเหตุที่ยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้เนื่องจากยังไม่มีไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการออกเทศบัญญัติออกมารับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ