วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/7aMxw-TEecg

    วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566
อ.วิชิต ดิษฐประสพ และนายสมชาย แย้มเกษร  ได้พาประชาชนที่ถูกหลอกให้เปืดบัญชีม้า ไปแจ้งความที่ สภ.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา
    ............................. 
ระวัง?กลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อฟอกเงินผู้รับเปิดบัญชีมีความผิด โทษติดคุกและปรับเป็นแสน
.....กฎหมายน่ารู้ .....
     พระราชกำหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
      พ.ศ 2566
 ประกาศใช้ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 
      (มี 14 มาตรา)
*มาตรา 7 ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ถือบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ว่าได้มีการกระทำธุรกรรมโดยบัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบกิจการดังกล่าวมีหน้าที่ระงับการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวพร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา 4 เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจผู้รับโอนทุกทอดทราบและระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้ทันที และแจ้งให้ผู้เสียหายไป ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วให้พนักงานสอบสวนแจ้งสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับทำธุรกรรมไว้ทราบและให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความร้องทุกข์หากไม่มีคำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมไว้ต่อไปภายในระยะเวลาดังกล่าวให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจเลิกการระงับการทำธุรกรรมนั้น

* มาตรา 9 ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยินยอมใช้เลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด
  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*มาตรา 10 ผู้ใดเป็นธุระจัดหาโฆษณา หรือไขข่าว โดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินในอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญา กรรม ทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ สองแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ......................
....ประมวลกฎหมายอาญา...
มาตรา 64 บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้
                ...............
...ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประขาชนจึงควรศึกษาเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ดังที่ปรากฏ ตามข่าวโซเชียลมีเดีย..
                 ....................
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"และกฎหมายน่ารู้
ดำเนินรายการโดย
     (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
มือถือ ID Line 064-516 6794
*ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมาย สยามรพี
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.) (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์ทันใจ นิวส์ อินไซด์ทีวี  TTTV ทีวีออนไลน์ 
        .....................
.....ตำรวจน้ำดี ในสายตาของสื่อมวลชนอาวุโส.... 
ขอชื่นชม และขอยกเป็นสถานีตำรวจตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีป้ายบอกชื่อหัวหน้าสถานีตำรวจ และรองฯพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีตำรวจ  ในฐานะสื่อมวลชนอาวุโส  
ขอยกให้สถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานีตำรวจตัวอย่างที่ดี
     (นาย วิชิต ดิษฐประสพ)
*ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจ News Inside TV 
*ที่ปรึกษา อาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมาย สยามรพี
 *ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516 6794
   วันที่ 11 มิถุนายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ