วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566  โดยมี 
นายสิทธา ภู่เอี่ยม
นายอำเภอโคกสำโรง  ร่วมทั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเพนียด  ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด /โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

   และในโอกาสนี้
นายพิชัย เชญชาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในเรื่องคุณธรรม  และจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง  มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   คัมภีร์ พระเครื่อง   หลังกาบหมาก ทีเด็ดเคล็ดลับ ... บางข้อ   ที่บรรดาเซียนใหญ่   กระซิบสอนเซียนน้อยในสมัยหนึ่ง   พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ให...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ