วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

              
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้(วันอังคารที่ 4 ก.ค. 66) เวลา 11.40 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ 
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

พร้อมด้วย
พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์ รอดมา
ผทค.พิเศษ ตร. รรท. รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.สิทธิชัย  โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
คุณเสาวนีย์ สุขสมบูรณ์
ประธานแม่บ้านกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
คุณรพิพร ยิ่งเจริญ
แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
คุณนวรัตน์ ชมภูนุช
แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วม

ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์เผยแพร่และ รายงานข่าว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ