วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร ชาวบ้านกว่า 100 คนถือป้ายมาที่หน้าศาลากลางให้ยกเลิกกังหันลม
       มุกดาหาร/เมื่อวันที่  3 สิงหาคม   2566  เวลา 10.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  นายอดิศักดิ์  ตุ้มอ่อน ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย พร้อมด้วยชาวบ้านโนนคำกว่า 100 คน  ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และได้ถือป้ายผ้าที่มีข้อความจำนวนหลายป้าย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สั่งยกเลิกใบอนุญาตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลง 2 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  ของบริษัท  ๕๕๕ กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด  เพราะพื้นที่โครงการได้ทับที่ดินทำกินทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่พิพาทที่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาจากนโยบายทวงคืนผืนป่า  
          ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. ที่ชั้น 5 ห้องประชุมมโนรมย์  นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน นายวิมล อึ้งพรหมบัญฑิต ผอ.ทสจ.มุกดาหาร  นายชลวิทย์ นามจันทรา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้าน ได้หารือข้อยุติและหาทางออกให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ได้ผลกระทบ  
         โดยทาง นายวิมล อึ้งพรหมบัญฑิต ผอ.ทสจ.มุกดาหาร ได้กล่าวกับกลุ่มชาวบ้านว่า ทางกรมป่าไม้ได้มีหนังสือมาที่จังหวัดมุกดาหาร และทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่โยมีคณะกรรมการ 3 ฝ่าย แต่ทางท่าน ผวจ. ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายฝ่ายเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดเริ่มต้นใหม่ว่ามีข้อผิดพลาดตรงใหนบ้าง และมาแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องให้ทางจังหวัดยกเลิกใบอนุญาตนั้น ทางจังหวัดไม่มีอำนาจ และจะได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่งให้ทางกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาต่อไป
          ล่าสุด ผอ.ทสจ.มุกดาหาร มีข้อสรุปในที่ประชุมว่า  มีชาวบ้านมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม บริษัท บริษัท ๕๕๕ กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด    และในขณะนี้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงขอให้บริษัทชะลอการเข้าพื้นที่ และแต่งตั้งคณะกรรมการ และบริษัทเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลในคำสั่ง เพื่อให้ผู้ชุมนุมได้สบายใจ ส่วนกลุ่มชาวบ้านจะปักหลักที่หน้าศาลากลางจะอยู่ต่อหรือไม่ ต้องรอดูหนังสือบันทึกข้อตกลงเสียก่อน ถ้ายังไม่เห็นหนังสือก็ยังจะปักหลักค้างแรมต่อไป.         
          ขณะที่ราษฎรกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับฯได้ลุกขึ้นมาปกป้องที่ดินทำกินและแผ่นดินถิ่นเกิดยังโดนกระทำซ้ำ ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ได้มีโครงการพลังงานทางเลือกตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เข้ามากระทำซ้ำ  เมื่อปลายปี 2565 บริษัท ๕๕๕ กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลง 2 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ก็ได้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทั้งที่กระบวนการยื่นคำขอไม่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรก  เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในรัศมีที่จะตั้งโครงการ  ไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนยื่นต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพื่อให้มีมติ  ไม่มีการตรวจสอบพื้นที่และกำหนดขอบเขตที่จะตั้งโครงการให้ชัดเจน  ไม่มีการตรวจสอบสภาพป่าก่อนยื่นเอกสารประกอบให้สภาเทศบาลคำป่าหลายมีมติเห็นชอบ  และที่สำคัญพื้นที่โครงการได้ทับที่ดินทำกินทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่พิพาทที่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาจากนโยบายทวงคืนผืนป่า  
         ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา  กรมป่าไม้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอให้พักใบอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทดังกล่าว  เพราะอาจทำผิดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังนิ่งเฉยไม่มีการดำเนินการตามหนังสือของกรมป่าไม้แต่อย่างใด  ถึงเวลาแล้วที่ราษฎรจะเป็นคนกำหนดอนาคตในการจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ โดยมีหมุดหมายร่วมออกมาทวงคืนสิทธิ์หลังถูกนโยบายรัฐและทุนพรากไปกว่า 9 ปี
          ทั้งนี้ นับกว่า 9 ปี ราษฎรกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ใช้สิทธิในปกป้องแผ่นดินเกิด เคลื่อนไหวต่อสู้กับโครงการเหมืองแร่หินทรายเพื่ออุตสาหกรรม นโยบายทวงคืนผืนป่า คสช. และปัจจุบันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่จะก่อสร้างในพื้นที่ ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายหรือนโยบายรัฐและนายทุน ที่พยายามยัดเยียดโครงการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมและไม่เคยฟังเสียงราษฎรในพื้นที่ 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย                            รายงานข่าว                           

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_ ..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ