วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวไทยนิวส์
 ร.ร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด จัดงานวันวิทยาศาสตร์ และ สภานักเรียนสตรีศึกษา จัดตลาดนัด ส.ศ.ครั้งที่ 1 เพื่อ สร้างสรรค์เกิดทักษะที่ดี เพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาตค
     วันที่ 10 ส.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงฝึกพลศึกษาใหม่โรงเรียนสตรีศึกษา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา เป็นประธาน เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรม หลากหลายให้นักเรียนได้แสดงออกทุกกลุ่มเป้าหมาย และหนึ่งในนั้นคือตลาดนัด ส.ศ.
ในการจัดงานครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กิจกรรม ตลาดนัด ส.ศ. ครั้งที่ 1(The Market of STR.1 st Strisuksa council) โดยการดำเนินงานของ นางธนาพร สนามพล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมใส ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา นางสาวฟ้าใส ภาชนิล เลขานุการฯ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยครูและบุคลากรฯ จำนวน 256 คน นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน 3,674 คน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตและการจำหน่ายสินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมร้อยเอ็ด การแสดงความสามารถด้านดนตรี การแสดงชมรมทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยาเสพติด
      นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมใส ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา รายงานมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้า,เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะการปฏิบัติ เทคนิคการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า,เพื่อให้นักเรียนได้คิดและเห็นต้นทุนการผลิต การจำหน่าย คำนึงถึงการใช้เวลา การใช้ทุน จำนวนคน เล็งผล กำไร – ขาดทุน,เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองในการประกอบอาชีพ หารายได้,เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและสะอาดปลอดภัย การงดใช้ถุงพลาสติกในงาน,เป็นการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม การแสดงออกซึ่งความสามารถ ในการใช้ศิลปะในการประกอบอาหาร และทักษะชีวิตในห้องเรียนไม่มีสอน 
     นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมจัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา เป็นการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริม คือตลาดนัด ส.ศ.ครั้งที่ 1 เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทำมาหากิน การค้าขาย ให้เป็นตลาดนัดสีเขียว จัดขึ้นเป็นครั้งแรก อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ เราก็จะเป็นการฝึก สิ่งที่นักเรียนจะได้คือฝึกค้าขาย เพื่อจะเติบโตมีอาชีพติดตัว จะสังเกตเห็นว่า กิจกรรมจะมีแบรนด์ของนักเรียนเอง เป็นการฝึกเบื้องต้นแล้ว จะมีการต่อยอดพัฒนาให้ดีขึ้น เพิ่มยอดรายได้ ที่โรงเรียนสตรีศึกษา ได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักทำมาหากิน เป็นทักษะชีวิตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบัน
//////////////////////
สุทธิชัย อุปปะ (เต็ม)
สำนักข่าวไทยนิวส์  ภาพ/ข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   คัมภีร์ พระเครื่อง   หลังกาบหมาก ทีเด็ดเคล็ดลับ ... บางข้อ   ที่บรรดาเซียนใหญ่   กระซิบสอนเซียนน้อยในสมัยหนึ่ง   พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ให...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ