วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
 "ไพเจน" ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย
   นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในการประชุม เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม และปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านศุลกากรสะเดา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา  นายด่านตรวจคนเข้าเมือง นายอำเภอสะเดา สำนักงานทางหลวงที่ 18  เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.พรรคปชป.เขต 3 สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระนิกรบดีชั้น อาคารสำนักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
  โดยที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ ผู้บริหารพบหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชน แลผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2567 ทุกอำเภอ โดยในส่วนของด่านศุลกากรสะเดา ได้กำหนดประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม และปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านศุลกากรสะเดา ซึ่งมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงในส่วนของความคืบหน้า และแผนงานของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ร่วมกับสำนักงานการปฏิรํปที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานทางหลวงที่ 18  แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย กรมแผนที่ทหาร ที่ทำการปกครองสะเดา และเทศบาลตำบลสำนักขาม
   ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อบจ.สงขลาได้รับมอบหมายให้สำรวจออกแบบและจัดทำรูปแบบ รายละเอียด ประมาณราคารวมถึงจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 อบจ.สงขลาได้ว่าจ้างบริษัท พี.วี.เอส.-9 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด ออกแบบและประมาณราคา ร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอโครงการฯ วงงบประมาณ 251 ล้านบาท และวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณ 251 ล้านบาท และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยอบจ. จังหวัดสงขลาเร่งดำเนินการสรุปผลการเจรจา ตกลงค่าชดเชยค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินฯ โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงบประมาณแจ้งจัดสรรงบประมาณพ.ศ 2566 งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน งานถนนเชื่อมด่านสะเดา(บางส่วน) งานปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพลาดไหล่เขา งบประมาณทั้งสิ้น 76,045,600 บาท    ถนนนี้มีระยะทางรวม 875 เมตร ซึ่งระยะที่ 1 งบกลางปี 66 ระยะทาง 575 เมตร เริ่มสัญญาในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2567

ซัมซูดิน เจ๊ะแดร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสงขลา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ