วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/mPRH5UFVqU4?si=0-IsNRFNGYqNk8XD
...ส่งมอบอาคารรัฐสภาล่าช้า ...
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่? 
"ตามดู"หมออ๋อง ตรวจสอบเรื่องนี้. 
   วันที่ 4 ตุลาคม 2566
 ณ ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา
        ..........................
      อ.วิชิต ดิษฐประสพ
-ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
 สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
..รวบรวมข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญและรายงาน..ข่าว...

#รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มี 279 มาตรา 

  * มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้.
  *มาตรา 41 (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ.

  *มาตรา 41(2)เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

* มาตรา 41 (3 )ฟ้องหน่วยงานของรัฐได้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
          ..............
ติดตามรายการ "ตามดูผู้แทน"
     ดำเนินรายการโดย
       อ.วิชิต ดิษฐประสพ
-ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์

-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

>ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สยามรพี

> ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 8

#สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
เปิดสาย ด่วน.ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน ตามรัฐธรรมนูญปี 2560
# รับช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดหรือส่วนกลาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.

*กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน เรียกรับผลประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือ เชิญชวนร่วมลงทุน หรือ
 ลงทะเบียนรอรับเงินหรือแสวงหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ 
 #สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
ขอยืนยัน ว่า สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)ไม่มีนโยบายในการ เรียกรับผล
ประโยชน์ใดๆจากการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือให้คำแนะนำขั้นตอนของกฎหมาย หรือเชิญชวนประชาชนลงทุนใดๆทั้งสิ้น
(อ.ต.ร.)เป็นองค์การฯ ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการดำเนินการธุรกิจใดๆและไม่มีการ เชิญชวนประชาชน ลงทุนใดๆทั้งสิ้น 
   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
มีข้อสงสัยสอบถาม สายด่วน(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516-6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
    วันที่ 4 ตุลาคม 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ