วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-พช.กระสัง  สุดปลื้ม เดินหน้าเติมพลัง  ให้กำลังใจ กลุ่ม OTOP  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง หลังผ่านรอบรองชนะเลิศ Semi Final ระดับประเทศ

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566  ที่  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  นางพนิดา  อุระศิลป์  พัฒนาการอำเภอกระสัง  พร้อมด้วย นายตีรณ  ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่ติดตาม เติมพลัง ให้กำลังใจ กลุ่มทอผ้าพื้นเรียบโครงการศิลปาชีพ ตำบลลำดวน  โดยนางพันนี นะเรืองรัมย์  ประธานกลุ่มฯ และ  จ่าสิบเอกธีรยุทธ  ลาจันทะ ที่ได้รับมอบหมายจาก ร้อยโทสมมารท  สารมาท  รองหัวชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง ร่วมให้การต้อนรับ  และนำเยี่ยมชมสถานที่ปลูกหม่อน  เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม  และมีการติดตามและแจ้งผลการเข้ารอบการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา และงานหัตถกรรม โดย นางพันนี นะเรืองรัมย์  ส่งผ้าเข้าประกวด เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกรักราชกัญญา  ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Semi Final ระดับประเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน
     นางพนิดา  อุระศิลป์  พัฒนาการอำเภอกระสัง กล่าวว่า  กรมการพัฒนาชุมชน  ได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน  ผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรม  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย  สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์ความรู้  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน  ผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน  เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนเป็นวงจรมหภาค  อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาภาคไทย
     นางพนิดา  อุระศิลป์  พัฒนาการอำเภอกระสัง กล่าวอีกว่า   พช.กระสังปลื้มใจกับกลุ่ม OTOP  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง ที่ผ้าประกวดลายดอกรักราชกัญญา เข้ารอบ Semi Final  ของกรมการพัฒนาชุมชน  ประกาศผลการประกวดผ้าลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญา และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ  รอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2566 นี้
       ทั้งนี้ อำเภอกระสัง มีกลุ่มส่งผ้าเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ  จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าพื้นเรียบโครงการศิลปาชีพ ตำบลลำดวน  โดย นางพันนี นะเรืองรัมย์  ส่งผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกรักราชกัญญา  ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักและงานหัตถกรรมเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชการด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย  สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนเป็นวงจรมหภาคอีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาภาคไทย
       ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ เอฟ.เอ็ม 101.75 MHZ เอ.เอ็ม 1368 KHZ และFacebook fanpage :สวท.บรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
     
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ