วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ลพบุรี  ทุกหน่วยงาน "ร่วมออกความคิดเห็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
นางสาวนงลักษณ์  อยู่พุ่ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน ปกครองอำเภอโคกสำโรง รักษาราชการแทนนายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง 
   โดยการประสานงานจาก นายนรินทร์  คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอ โคกสำโรง อันเนื่องมาจากอำเภอโคกสำโรง ประสบกับปัญหาอุทกภัย อย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลตำบล โคกสำโรง จากปัญหาการเกิดอุทกภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2565 อำเภอโคกสำโรง  จึงได้ประสานเชิญสำนักชลประทาน ที่ 10 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลพบุรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลพบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ในเขตพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทาง การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

   โดยในส่วนของผู้แทนจากโครงการชลประทานลพบุรี ได้เสนอแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง ดังนี้                                                            1. ขุดขยายคลองผันน้ำเชื่อมระหว่างคลองห้วยยางและคลองห้วยปลาหมอ ความยาวประมาณ 800 เมตร อยู่เหนือฝายห้วยยางประมาณ 1.0 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลอง 1 แห่ง จะสามารถระบายน้ำสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 12.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
2. ก่อสร้างฝายลำห้วยยาง ตำบลคลองเกตุ ทดแทนฝายเดิมที่เสียหาย จากอุทกภัยปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและช่วย หน่วงน้ำหลาก (เข้าแผนปี 2567 แล้ว)
3. ขุดลอกแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำในเขตพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านเพนียด  (อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม)
4. ก่อสร้างถนนเชื่อมเส้นทาง ช่วงระหว่างถนนหลังวัดโคกสะอาด และถนนบ้านนกเขาเปล้า-บ้านหนองบัว ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างท่อระบายน้ำ 2 แห่ง เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร และ หน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
5. ก่อสร้างฝายหนองชะนะชัยตัวที่ 2 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว เพื่อช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ
6. ซ่อมแซมฝายน้ำล้น จุดตำบลคลองเกตุ เพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ
7. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินในพื้นที่ตำบลหลุมข้าว ตำบลโคกสำโรง เพื่อช่วยระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
     ซึ่งโครงการชลประทานลพบุรี ได้ลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอเข้าแผนออกแบบ และเข้าแผนก่อสร้าง เพื่อลดความเดือดร้อน ของเกษตรกร และพื้นที่ เศรษฐกิจ เทศบาลตำบลโคกสำโรง ตามลำดับต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ