วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/19tWM6ULeFM?si=KhoWu1J5QjDFzLcI
"ไม่สนใจคำขู่" สู้เพื่อประชาชนชาวตำบลรูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
หลังวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ครบกำหนดระยะเวลาขอขยายเวลาการบังคับคดี  เดินหน้าเต็มที่ตามกระบวนการทางกฎหมายในทุกช่องทาง เช่น ป.ป.ช. และ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณประโยชน์.

>เลือกตั้งครั้งหน้า เขต1 ปัตตานี ส่งตัวแทน ลงชิง
ส.ส. เขต 1 ปัตตานี แน่นอน เพื่อให้ประชาชนมี
ส.ส. ที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริง 
จาก"รูสะมิแลโมเดล" เป็นโอกาสดีของประชาชน 
ตำบลรูสะมิแล ที่จะได้เลือก ส.ส.ของประชาชนจริงๆ
ที่จะมาทำหน้าที่แทนประชาชน นำความเดือดร้อนของประชาชนแก้ปัญหาในระบบรัฐสภาและฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรี
 *มิใช่ผู้มีอำนาจทางสภาหรือรัฐสภาหรือ
>มีอำนาจฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรี หรือ
>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
>ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
>นายอำเภอ หรือ
>ผู้ว่ารชการจังหวัด หรือ
>กระทรวงมหาดไทย หรือ
>ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ☆ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ เป็นสมบัติของชาติแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างนิ่งเฉยโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีที่กลุ่มทุนหรือนายทุนผู้มีอิทธิพล 
รุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ ที่ตำบลรูสะมิแล
 อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นสมบัติของชาติผู้มีอำนาจหน้าที่จะต้องปกปักรักษาที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็นของแผ่นดิน.
> มิใช่ปล่อยให้ประชาชนสู้กับกลุ่มทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพล
*ข่มขู่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายวัน โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
             ...............
 >เรียน ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>เรียน ท่านชาดา   ไชยเศรษฐ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(มือปราบอิทธิพล)
ช่วยเหลือประชาชน ชาวตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วยครับ.
... ....หมายเหตุ...
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชียวชาญเพื่อตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบการก่อสร้างกำแพงอิฐบล็อกและประตูเหล็กที่พิพาทเสนอต่อศาล
>เอกสาร หน้า 3 ทิศตะวันออก มีการล้อมกำแพงรุกล้ำแนวเขตทะเลมีระยะประมาณ 160 เมตร
>เอกสาร หน้า 4 ทิศตะวันตก พบว่ามีการล้อมกำแพงรุกล้ำคูน้ำสาธารณะประโยชน์เป็นบางจุดแต่ไม่สามารถที่จะยืนยันตำแหน่งที่ชัดเจนได้ เนื่องจากสภาพคูน้ำสาธารณะประโยชน์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
ซึ่งด้านทิศตะวันตกสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ชัดเจนได้โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบยื่นคำขอรางวัดตรวจสอบคูน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้.
       ............................
    จึงแจ้งเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีสร้างกำแพงอิฐบล็อก ลุกล้ำแนวเขตทะเลมีระยะประมาณ 160 เมตร และทิศตะวันตก มีการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
จึงแจ้งเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและพิจราณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

        ....ขอบคุณครับ....
....ทุกหน่วยงานตื่นได้แล้วครับ...
      (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
บก.ข่าวการเมือง และข่าวปราบอิทธิพล
 สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือโทร 02-561-4502 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
        .................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ