วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำแถลงสถานการณ์โควิด-19 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดทั้งความร่วมมือแก่ประชาชน
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเปิดแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดอย่างคับคั่ง พร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายด้วยความสนใจของประชาชนที่ติดตามรับชมสถานการณ์อย่างหลากหลาย

     โดยสาระสำคัญตลอดในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดทั้ง ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และลดความวิตกกังวล ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

     โดยจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติการเชิงรุกในการยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปัจจุบันคงเหลือกลุ่ม หรือคลัสเตอร์หลัก ๆ คือที่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยคลัสเตอร์แรกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีวิถีชีวิตอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ จึงติดต่อได้ง่าย ส่วนคลัสเตอร์โรงพยาบาลฯ ถือเป็นด่านหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้จะรักษามาตรการความสะอาดและปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็ตาม

     นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับคลัสเตอร์ ตำบลตับเต่าที่เป็นห่วงกันนั้น มีการระบาดเฉพาะในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 15 ตำบลตับเต่า มีประชากรรวมประมาณ 30,000 คน มีผู้ติดเชื้อรวม 114 ราย มีกลุ่มเสี่ยงประมาณ 400 คน ซึ่งได้มีการจัดสถานที่กักกันตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงไว้ 9 แห่ง เป็นโรงเรียน 8 แห่ง และวัด 1 แห่ง ปัจจุบันมีผู้ได้รับการกักตัวจำนวน 107 คนซึ่งได้มีการดูแลเรื่องความเป็นอยู่และอาหารเป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่ำหรือมีญาติที่ติดเชื้อ ก็ให้กักตัวอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็อย่างดี

     นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าสถานการณ์วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 28 ราย และการปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ ทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 896 ราย รักษาตัวอยู่ 242 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ส่วนในภาพรวมตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมา พบว่า จังหวัดเชียงราย มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัด จำนวน 33 คลัสเตอร์ และสามารถจัดการได้แล้ว แต่ยังคงเหลือที่ ตำบลตับเต่า โรงพยาบาลเชียงรายฯ และบางส่วนของคลัสเตอร์แขวงทางหลวง

     ด้านนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า กรณีคลัสเตอร์โรงพยาบาลฯ นั้นเริ่มพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นพยาบาล 1 คน สอบสวนโรคอีก 575 รายตามลำดับ พบผู้ป่วยรวม 44 ราย แต่สถิติลดลงโดย 3 วันหลังสุดพบว่าวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เมื่อตรวจบุคลากรจำนวน 266 คนพบติดเชื้อ 2 คน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 พบติดเชื้อ 1 ราย วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ล่าสุดในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน นี้ไม่พบแล้ว และเชื่อว่าจะใช้เวลาอีก 10 วันจัดการคลัสเตอร์นี้ให้เรียบร้อยลงได้ ซึ่งพบว่าทั้งหมดร้อยละกว่า 50 ไม่มีอาการที่เหลือ มีเพียงอาการเล็กน้อย 18 ราย และมีอาการทางปอด 5 รายแต่ไม่ถึงกับต้องให้อ๊อกซิเจนเครื่องช่วยหายในแต่อย่างใด

     จังหวัดเชียงราย จึงยืนยันว่า ได้รณรงค์สมัครขอรับการฉีดวัคซีนเป็นผลดี โดยพบว่าบุคลากรที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 50% ฉีดเข็มเดียวป้องกันได้ 30% และผู้ที่เลือกจะไม่ฉีดเลยมีอัตราติดเชื้อ 100% ที่สำคัญผู้ได้รับวัคซีนแทบไม่มีอาการ หรือมีน้อย ดังนั้น ทางการแพทย์จึงบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนมีผลต่อกรณีไวรัสโควิด-19 อย่างชัดเจน

     สำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้ เป็นเยาวชนชายอายุ 15 ปี ชาวอำเภอแม่สาย ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย และลามสู่ปอด ต่อมา เมื่อติดไวรัสโควิด-19 จึงเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ คนในครอบครัวยังติดเชื้ออีกหลายคน ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และกำลังอยู่ในระหว่างเข้าไปดูแลครอบครัวนี้ด้วยแล้ว
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 25/06/64
สนับสนุนโดย
หนุ่มบช.น.รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ