วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศอ.บต. ร่วมส่งผู้แสวงบุญ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ซาอุดีอาระเบีย เที่ยวบินรอบปฐมฤกษ์     282 คน พร้อมจิตอาสา ศอ.บต.ร่วมอำนวยความสะดวก.
    วันนี้ (12 มิ.ย.65) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน      282 คน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรส่งผู้ไปแสวงบุญ เที่ยวบินปฐมฤกษ์   เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง  นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจญ์ทางการ พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ร่วมส่งผู้แสวงบุญในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีกำลังพลจากกองบิน 56 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินไทย จิตอาสา ศอ.บต ซึ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนอำนวยความสะดวก ทั้งการดูแลสัมภาระ และผู้สูงอายุ ในการเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ทั้งการตรวจสอบเอกสารประจำตัว ตรวจสอบการฉีดวัคซีน พาสปอร์ต รวมทั้งชั่งกระเป๋าสัมภาระ ท่ามกลางญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมส่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินพิเศษ ของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8804 นำพาฮุจยาต จำนวน 282 คน ไปยังนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ครั้งนี้ กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นเรื่องที่พี่น้องมุสลิม ตั้งใจไปแสวงบุญ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต และได้รวมตัวกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลก ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สิ่งสำคัญ คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้นำกลุ่ม (แซะห์) อย่างเคร่งครัด ตลอดจนนำสิ่งที่ดีงามของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ และเมื่อกลับมา ให้นำเอาคุณค่าของฮัจญ์ จากการไปแสวงบุญ มาเป็นแนวทางปฏิบัติตัว ให้อยู่ในหลักคำสอนของศาสนา สำหรับ ตารางเที่ยวบินขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2565 มีจำนวนเที่ยวบิน ไป - กลับ 10 เที่ยว เที่ยวบินละประมาณ 290 คน ในส่วนของสนามบินหาดใหญ่ ขาไปมี 5 เที่ยวบิน ประกอบด้วย หาดใหญ่ -มาดีนะห์ 2 เที่ยวบิน คือวันที่ 12 และ  13 มิ.ย. 65 หาดใหญ่- เจดดาห์ 3 เที่ยวบิน คือ 29 , 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.65 รวมผู้แสวงบุญเดินทางกว่า 1,600 คน ส่วนเที่ยวบินขากลับ จะมีในช่วงเดือน กรกฎาคมและสิงหาคมนี้ 
     ส่วนบริเวณด้านนอกอาคาร มีผู้ประกอบการร้านค้า มาจำหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการเดินทางของผู้ไปแสวงบุญ รวมทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องแต่งกาย เพื่อรองรับญาติพี่น้อง ที่เดินทางมาส่ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีร้านค้าจำหน่ายมากกว่า 50 ร้านค้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการจำหน่ายสินค้า เฉพาะวันที่มีผู้แสวงบุญเดินทางเท่านั้น

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ