วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดชุมพร ปรับภูมิทัศน์ “เขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม” ที่พักสงฆ์ร้าง ต.วิสัยเหนือ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่พักสงฆ์ร้าง หรือที่รู้จักในนาม “วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม” ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ตามที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ถางไม้เลื้อยพื้นทางเดิน อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว แต่ยังคงความเป็นสิ่งปลูกสร้างร้าง และระบบนิเวศไว้ ให้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์ กรณีที่วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม ตั้งอยู่หลังองค์พระใหญ่ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร ถูกทิ้งร้าง ทำให้มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชม สักการะบูชาจำนวนมาก ถือเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ที่สถานที่แห่งนี้อยู่หลังพระใหญ่มาเป็นเวลานานหลายสิบปี แต่ไม่มีใครมีโอกาสเดินเข้ามาถึง ครั้งนี้อาจเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้มีผู้มาพบเห็นและเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีเป็นสถานะเป็นวัด แต่เป็นเพียงที่พักสงฆ์เท่านั้น และยังอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ป่าชุมชนบ้านคลองสูบ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดไม้พื้นล่าง เถาวัลย์ ทำความสะอาดบริเวณทางเดิน เน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ยังคงอนุรักษ์ไม้ทรงคุณค่าไว้ ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพร มาควบคุมดูแลและให้คำแนะนำในการตัดต้นไม้ต่าง ๆ ว่าต้นไหนตัดได้ ตัดไม่ได้ อย่างใกล้ชิด หลักจากนี้ กรรมการป่าชุมชนก็จะดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่จะใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่ระบุไว้ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อการนันทนาการได้ 

ด้าน นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่กรณีพบวัดร้าง ซึ่งจากการตรวจสอบไม่ปรากฎชื่อ วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม ในข้อมูลทะเบียนวัด และทะเบียนวัดร้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม สร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. 2510 โดยพระสงฆ์ (หลวงพ่อแม้น) ได้สร้างเจดีย์ เสนาสนะต่าง ๆ ต่อมาเมื่อหลวงพ่อแม้นมรณภาพ ทำให้มีพระภิกษุสงฆ์พำนักเพียงครั้งคราว ไม่อยู่เป็นประจำ กระทั่งในปี 2554 เป็นต้นมาไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาจนถึงปัจจุบัน ทางจังหวัดชุมพรบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา แต่หากต้องการสร้างวัดต้องของอนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ปรากฎหลักฐาน เรื่องมีการขออนุญาตสร้างวัดในพื้นที่ป่ามาก่อน

ทั้งนี้ ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเดินทางเข้ามาสักการะ และเที่ยวชม โดยนักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตามมาจากข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ จึงต้องการมาชมสถานที่จริง ซึ่งมาแล้วก็รู้สึกประทับใจ สัมผัสได้ถึงความสวยงาม เป็นมนต์ขลัง ต้องการให้อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่รกร้างอย่างนี้ไว้
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ