วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ชุมพร-ผู้ว่าชุมพรเน้นสนองนโยบายรัฐบาล บูรณาการทีมตรวจเข้มสภาพการจ้างงานในเรือประมง ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  (IUU Fishing) 
  วันนี้ (23 ม.ค. 66)เวลา 07:00 น. ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ในทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพรโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล แรงงานจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร ปกครองจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพร ผู้แทนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 6 กองบังคั่บการตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัด ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดหางานจังหวัดชุมพร ประกันสังคมจังหวัดชุมพร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเลอ่าวไทย บริเวณปากน้ำชุมพร เพื่อติดตามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการ ตรวจเรือประมงในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณฑะเลอ่าวไทย จังหวัด
ชุมพร เข้าตรวจเรือประมงจำนวน 4 ลำ มีแรงงานประมงทั้งหมด96 คน เป็นคนไทย 13 คน สัญชาติเมียนมา 59 คน และสัญชาติกัมพูชา 24 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด โดยมีการตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น
       การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้แรงงานสำหรับการออกตรวจเรือประมงทางทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง รวมทั้งการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประมง ซึ่งภารกิจมีการตรวจเรือประมงในพื้นที่ ว่าวิธีการใช้แรงงานต่างด้าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ไม่มีการค้ามนุษย์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำประมงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ