วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ดร.สุวิทย์ ปธ.กก.มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน" เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC รุ่นที่ 3) พร้อมมอบประกาศนียบัตร
วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองเกษะโกมล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช  ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (ETC รุ่นที่ 3) และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 62 ท่าน 

โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.เสวิตา ถิ่นสันติสุข, นายพรอรัญ สุวรรณพลาย, นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี, นายนที สิทธิประศาสน์, นายอาทิตย์ เวชกิจ, นายวิศรุต ดวงจินดา และ นายอนันต์ นิลมานนท์  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมฯ ในครั้งนี้./

ด้าน ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า “การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 สืบเนื่องจาก สภาวะโลกร้อนที่ทำให้กติกาการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีผลให้ประเทศไทยต้องประกาศเจตนารมย์ อันสอดคล้องกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 การประกาศนี้ส่งผลต่อทั้งอุปสงค์ และอุปทาน ทางด้านพลังงาน ที่จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานหลักจากฟอสซิล มาเป็นพลังงานสะอาด ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป”

“มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน มีภารกิจสำคัญ ในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และเอกชน ในด้านพลังงานหมุนเวียน อีกทั้ง ส่งเสริมให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึง เผยแพร่ความรู้และแนวคิดในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ด้วยเจตนารมย์ข้างต้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่จะร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ดังเช่นที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ ETC ในครั้งนี้” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

#มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
#สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ