วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช.  ร้อยเอ็ด
ลุยตรวจโครงการสร้างถนนผังเมืองรวมร้อยเอ็ด ง2 งบกว่า 570 ล้านบาท หวั่นล่าช้า
       วานนี้ (28 สิงหาคม 2566) นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในพื้นที่ 
ณ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระยะทาง 7.383 กิโลเมตร งบประมาณ 569,700,000.00 บาท (ห้าร้อยหกเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

      สำหรับโครงการดังกล่าว
กรมทางหลวงชนบท ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย ง2 (จากสาย จ1 เดิม) ช่วงแรกระยะทาง 3.810 กิโลเมตร แล้วนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมือง ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตผังเมืองรวมร้อยเอ็ด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนนผังเมือง
สาย 42 ส่วนที่เหลือ ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด - มหาสารคาม) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

       จากการลงพื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พบรายละเอียดดังนี้
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 7.383 กิโลเมตร งบประมาณ 569,700,000.00 บาท 
(ห้าร้อยหกเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยมีผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า ซี.เอช.เค ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 รวมระยะเวลา  900 วัน โดยขณะนี้ ได้ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชำระราคา พร้อมกับเริ่มก่อสร้าง แต่ยังพบว่ามีเจ้าของที่ดินบางรายที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับการชำระราคาค่าที่ดินกับกรมทางหลวงชนบท และอยู่ระหว่างการติดตาม

          อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะติดตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำ ตลอดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันเหตุการร้องเรียน หรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ