วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.มหิดล กาญจนบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พร้อมจัด
กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับสากล  
****************************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Youngjo Byun, Director of Creation และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ที่เข้าร่วมโครงการ Global Entrepreneurial Co-work 2023 เป็นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับ Hanbat National University ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านการเป็นผู้ประกอบการของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และในระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง Co-Working Space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและร่วมมอบรางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MUKA-HBNU “Global Entrepreneurial Co-work 2023” (Pitching Project) ประกอบด้วยรางวัล Best teamwork, Excellent idea และ Outstanding presentation โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน อาทิ คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีเครือข่ายร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการวิจัย อีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการศึกษาที่เข้มแข็งร่วมกันในอนาคตต่อไป
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ