วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
กองทัพเรือ และ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
 
   วันนี้  (16 ธันวาคม 2566)  กองทัพเรือ และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม) โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   นาย อำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พันตำรวจตรี จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนปกครองสำนักปลัดเมืองพัทยาผู้แทนนายกเมืองพัทยา  ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ คณะผู้บริหารของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมด้วย นักแล่นใบเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ Optimist รางวัลรายการวันกีฬาแห่งชาติ 2566 เข้าร่วมกิจกรรม   โดยในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวคําถวายน้อมรําลึกฯ พิธีจุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงเวคาแห่งสยาม อันเป็นเพลงที่กองทัพเรือแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึก ถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทรงเรือใบนาม "เวคา" "VEGA" ข้ามอ่าวไทย โดยนาวาตรี ตระกูล บุญสร้าง  เป็นผู้ประพันธ์ คําร้องและทํานอง
 
   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแล่นใบ ประเภทโอเค  ชื่อเรือ “เวคา” ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว จากพระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทาง ข้ามอ่าวไทยมายังอ่าว นาวิกโยธิน รวมระยะทาง 60 ไมล์ทะเล ใช้เวลาในการแล่นใบ 17 ชั่วโมงเต็ม เมื่อเสด็จถึงทรง ฉลองพระองค์ชุดสนามทหารนาวิกโยธินเป็นครั้งแรก ทรงนําธงราชนาวิกโยธิน ที่ทรงนําข้ามอ่าวไทยมาด้วย ปักเหนือ ของก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธิน และหลังจากทรงปักธงราชนาวิกโยธินแล้ว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย บนแผ่นศิลาจารึก หลังจากนั้นเสด็จประทับเรือพระที่นั่งจันทร ข้ามอ่าวไทยกลับพระราชวังไกลกังวล ต่อมาในปี เดียวกัน ได้พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา ที่ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เพื่อเป็นรางวัลนิรันดร แก่ผู้ชนะเลิศใน การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจําปี ของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน
  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ทรงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเค ในรายการแข่งขันระดับนานาชาติ และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง ยังความปลาบปลื้มใจแก่ชาวไทยทั่วกัน ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติด้านการกีฬา ของประเทศไทย ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ
 
   สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ ทรงพระปรีชาสามารถ และประสบความสำเร็จในระดับสากล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาระดับสากล และทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ